Duplicate entry '34' for key 'PRIMARY'syntax error: update table_product set luotxem = '1' , id = '34' , id_list = '11' , id_item = '0' , id_cat = '25' , id_capbon = '0' , id_nhanhieu = '0' , id_size = '' , id_mau = '' , noibat = '1' , khuyenmai = '0' , nhanhieu = '0' , thanhly = '0' , moi = '1' , banchay = '1' , photo = '265245230480.jpg' , thumb = '265245230480_240x190.jpg' , tenkhongdau = 'dell-inspiron-5567' , noidungfr = '' , noidungko = '' , noidungjp = '' , noidungen = '' , noidungvi = '

cấu_hình như sau
\r\n+ Cpu : i7-7500
\r\n+ Ram : 8GB Pc4 1 thanh còn thừa 1 thanh tiện nâng cấp về sau
\r\n+ SSD 120gb (new ) + hdd 1000gb 
\r\n+ Pin dung lượng 98% máy xài khá ít 
\r\n+Sạc zin chính hãng trang bị theo máy like new 99% 
\r\n+ Hỗ trợ quẹt thẻ #visa #atm ,........ 
\r\n+ Hỗ trợ khách hàng trả góp với lãi suất thấp nhất có thể 
\r\n+Tặng khách hàng khi mua laptop tại cửa hàng 
\r\n+ 1 balo laptop
\r\n+ 1 chuột không dây 
\r\n+ 1 túi chống sốc lót chuột 

\r\n' , thongsokythuatvi = '' , thongsokythuaten = '' , thongsokythuatko = '' , thongsokythuatjp = '' , thongsokythuatfr = '' , thongsokythuatcn = '' , motafr = '' , motako = '' , motajp = '' , motaen = '' , motavi = 'Dell inspiron 5567 là phân khúc cấu hình mạnh mẽ đáp ứng đủ nhu cầu học tập cũng như giải trí cho các bạn chiến game LOL pubg mobi ,...... ' , khuyenmaivi = '' , khuyenmaien = '' , khuyenmaiko = '' , khuyenmaifr = '' , khuyenmaijp = '' , khuyenmaicn = '' , tenfr = '' , tenko = '' , tenjp = '' , tenen = '' , tenvi = 'DELL INSPIRON 5567 ' , tencn = '' , motacn = '' , noidungcn = '' , taptin = '' , masp = '099' , gia = '11500000' , giakm = '0' , giagiam = '0' , tinhtrang = '' , link_video = '' , mau = '' , seo_h1 = '#dell_inspiron_5567\r\n\r\n' , seo_h2 = '#dell_inspiron_3567' , seo_h3 = '#dell_vostro_3568\r\n' , title = '#suachualaptopquan12 \r\n' , keywords = '#asus_vivobook_x441\r\n#dell_inspiron_5567\r\n#dell_inspiron_3567\r\n#dell_vostro_3568\r\n#suachualaptopquan12 \r\n#laptopnguyencuong\r\n#nguyencuong_computer' , description = '#asus_vivobook_x441\r\n#dell_inspiron_5567\r\n#dell_inspiron_3567\r\n#dell_vostro_3568\r\n#suachualaptopquan12 \r\n#laptopnguyencuong\r\n#nguyencuong_computer' , stt = '3' , hienthi = '0' , type = 'san-pham' , ngaytao = '1564032017' , ngaysua = '1589279052' , luotmua = '0' where id